Motyw: Kalendarium II wojny światowej – Polska – Wikipedia, wolna.

1939. 23 sierpnia – podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim o podziale stref wpływów w Europie Środkowej.